Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA 

PEC w Końskich  sp. z o.o. zamieszcza informację: Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,

o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)     Link do pobrania sprawozdania

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

PEC w Końskich sp. z o.o. informuje , że z dniem 06.10.2023 rozpoczął się sezon grzewczy 2023/2024 zgodnie z wnioskiem  Zarządu Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich  (naszego największego odbiorcy ciepła ).

 Komunikat

Poniżej podajemy link do strony Instytutu Energii Odnawialnej i artykułu na temat magazynów ciepła i OZE jako sposobu na optymalizację systemu ciepłowniczego.
Link TUTAJ.

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

PEC w Końskich sp. z o.o. informuje , że z dniem 11.05.2023 Ciepłownia nasza kończy sezon grzewczy 2022/2023  stosownie do wniosku  Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich  (naszego największego odbiorcy ciepła ).

WAŻNA INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

PEC w Końskich sp. z o.o. informuje , że przyjmuje i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami w grupach taryfowych T1-T4  i T5  ceny i stawki jako najbardziej korzystne dla odbiorców  zawarte w obowiązującej taryfie dla ciepła. Tutaj link do załącznika z tabelami opłat i stawek.

 

 

KOMUNIKAT

W dniach 16-17 kwietnia 2023 odbył się w Warszawie Polski Kongres Klimatyczny.  PEC w Końskich sp. z o.o. objął patronatem to wydarzenie.

Kongres jest międzynarodowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentanci miast z Polski i zagranicy, delegaci biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, a także eksperci, naukowcy i dziennikarze. Wydarzenie skierowane jest do sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa. Ale również do przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, do ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.


Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem. Podczas konferencji będą przedstawione przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu. Udział w wydarzeniu jest dla uczestników szansą na pozyskanie aktualnej wiedzy o strategicznych projektach , trwajacych i planowanych inwestycjach oraz nawiązaniu nowych relacji biznesowych.

Wszelkie informacje o wydarzeniu oraz rejestracja uczestników znajdują się na stronie internetowej Polskiego Kongresu Klimatycznego www.polskikongresklimatyczny.pl

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

W związku ze zmianą cen ciepła obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. 2022 poz. 1967) w związku z sytuacją na rynku paliw, informujemy, że PEC w Końskich Sp. z o.o. dla odbiorców uprawnionych, którzy złożyli oświadczenie o którym mowa w ustawie będzie stosować cenę w grupie taryfowej T-5 dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy w wysokości - 150,95 zł/GJ  w rozbiciu:

L.p.

Wyszczególnienie

j.m

Grupa taryfowa T5 
stawki opłat z rekompensatą

1

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

7 440,55

zł/MW/rok

89 286,55

2

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

134,74

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. informuje na podstawie Ustawy
o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023r. (Dz. U. z 2022r. poz. 2243) zgodnie z Art. 2. ust.1 lit. b) dla odbiorców uprawnionych, którzy złożyli oświadczenie o którym mowa w ustawie będzie stosować cenę w wysokości 785,00 zł/MWh.

 

INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK OPŁAT:   OZE ,  OPŁATY MOCOWEJ I KOGENERACYJNEJ NA ROK KALENDARZOWY  2023 (do pobrania TUTAJ

 

 INFORMACJA  -  BARDZO WAŻNA DLA OBIORCÓW UPRAWNIONYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ !

  W związku z wejściem w życie w dniu 4 listopada 2022 roku - ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 pozycja 2243 z dnia 2022.11.03) która w/w ustawa wprowadza cenę maksymalną na energię elektryczną w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku dla tak zwanych podmiotów uprawnionych niniejszym informujemy Państwa, że wedle w/w ustawy  podmiotem uprawnionym zostały uznane  między innymi małe i średnie przedsiębiorstwa.  Aby firmy mogły kupować energię po maksymalnie dopuszczalnej cenie, konieczne jest złożenie stosownego  oświadczenia. Wzór oświadczenia zawiera podstawowe dane odbiorcy, informacje o punktach poboru energii oraz o szacunkowym zużyciu energii elektrycznej.  Tutaj link do  wzoru oświadczenia. Każdy odbiorca uprawniony musi złożyć Oświadczenie w terminie do 30.11.2022 r. jeśli chce skorzystać z w/w warunków.  Wzór oświadczenia został także  opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2022 roku poz.  2299.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią w/w dokumentów i podjęcie decyzji w ustawowym terminie – co pozwoli Sprzedawcy energii – PEC w Końskich – ubiegać się o stosowne rekompensaty za dostawę energii elektrycznej.

 

INFORMACJA NA TEMAT PROFILAKTYKI JODOWEJ W PRZYPADKU AWARII ELEKTROWNI JĄDROWEJ I UWOLNIENIA RADIOAKTYWNEGO JODU

1. Broszura informacyjna - (do pobrania)

2. Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Końskie - (do pobrania)

3. Wykaz miejsc wydawania tabletek jodku potasu na terenie Miasta i Gminy Końskie - (do pobrania)

4. Wzór óswiadczenia w związku z wydaniem preparatu ze stabilnym jodem - (do pobrania)

 

Informacja dot. średniej ceny ciepła z rekompensatą

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. informuje, że 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Przedsiębiorstwa Ciepłownicze będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. informuję, że na chwilę obecną na terenie miasta Końskie średnia cena ciepła jest niższa od średniej ceny z rekompensatą. W związku z powyższym stosowane będą ceny z taryfy dla ciepła aktualnie zatwierdzonej przez URE.

Obowiązki odbiorcy ciepła:
• 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia złożenie do sprzedawcy ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie
ich za odbiorców uprawnionych (nie dotyczy gospodarstw domowych). Projekt wzoru oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Załącznik (do pobrania) – Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy ciepła

 

 

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości

Pod takim hasłem odbyło się w Polsce Światowe Forum Miejskie (WUF) - największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast.
Od 26 do 30 czerwca 2022 r. Katowice stały się przestrzenią do dialogu dla wszystkich, którym na sercu leży los ich małych ojczyzn.
Po raz pierwszy największe i najważniejsze wydarzenie poświęcone miastom – Światowe Forum Miejskie – odbyło się w naszej części Europy. To ogromny prestiż dla Polski i wyraz zaufania ze strony naszych partnerów z ONZ. W czwartek 30 czerwca zakończyło się trwające pięć dni Światowe Forum Miejskie – wydarzenie organizowane co dwa lata przez UN-Habitat (agendę ONZ ds. osiedli ludzkich). W tym roku po raz pierwszy miało miejsce w Polsce, a dokładniej – w Katowicach. Powodem wyboru tego miasta jest jego transformacja z ośrodka górniczego w centrum innowacji i technologii. Dyskusje podczas WUF 11 (World Urban Forum) prowadzone były pod hasłem „zmieniać miasta dla ich lepszej przyszłości”, co samo w sobie brzmi jak utarty frazes, jednak tematy poruszane podczas forum pokazały, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia w kwestii rozwoju miast  .  Uczestnikiem podczas tego forum była gmina Końskie, która została zaproszona do dokonania podpisu pod „Planem dla miast”.  Natomiast burmistrz i prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mieli swoje wystąpienia. 

„Gminy zaangażowane w realizację celów zrównoważonego rozwoju miały okazję podpisywać Plany dla Miast, potwierdzające stopień przygotowania i realizacji takich działań. To bardzo satysfakcjonujące, że jednym z zaproszonych do udziału w programie pilotażowym i do uroczystego podpisania takiego Planu samorządów jest Miasto Końskie. Co potwierdza stosowny certyfikat. Trudno dziś nawet ocenić, jak wielkie znaczenie będzie to miało przy konkursach w nowej perspektywie finansowej” – mówi Krzysztof Obratański, burmistrz miasta i gminy Końskie.

Burmistrz Krzysztof Obratański i Prezes Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Tomasz Szatkowski wystąpili też jako uczestnicy w panelu poświęconym transformacji energetycznej. Okazało się, że koneckie doświadczenia i plany są na takim forum godne zainteresowania. Obydwaj mówili o planach stworzeniach w naszym regionie nowoczesnej kotłowni przyszłości, która zarządzałaby energią w oparciu o wielkie bufory wodne.

Głównymi tematami forum były:

  • Miasta sprawiedliwe
  • Zielona przyszłość miast
  • Innowacje i technologie
  • Budowanie odporności miast
  • Planowanie i zarządzanie miejskie
  • Przyszłość gospodarki i finansów miejskich
  • Reagowanie na kryzysy i odbudowa miast

 

Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE

  Na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. zlokalizowany zostanie demonstrator technologii sfinansowany w ramach I etapu konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”

Celem jest opracowanie i wdrożenie technologii, które umożliwią przekształcanie systemów ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych w efektywne energetycznie i kosztowo przedsiębiorstwa. Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródłach energii w co najmniej 80 proc.  Budżet całego przedsięwzięcia to 38 mln zł.

Linki do informacji prasowych o projekcie:

Instytut Energii Odnawialnej

 

Gazeta Prawna

 

wnp Energetyka

 

Link do listy rankingowej w ramach  przedsięwzięcia:  „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”

PEC w Końskich Sp. z o.o. został objęty w/w projektem w ramach Konsorcjum : RAFAKO Innovation Sp. z o.o.  i  EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. - pozycja 3 na liście.  LINK www.gov.pl

 

elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym

  Atende Industries Sp. z o.o. w konsorcjum z Energoprojekt Katowice S.A. i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.  złożyło projekt do drugiego etapu w konkursie NCBiR dotyczącego stworzenia referencyjnego projektu innowacyjnej elektrociepłowni w lokalnym systemie energetycznym. Opracowany przez Konsorcjum projekt zakłada zmodernizowanie części systemu ciepłowniczego i energetycznego w Końskich w taki sposób, by energia cieplna oraz elektryczna były dostarczane zarówno przez źródła odnawialne wybudowane na potrzeby projektu, jak i dostępne w lokalnej społeczności energetycznej. Wdrożenie ma zapewnić zieloną energię cieplną i elektryczną dla 600 lokali mieszkalnych, a dodatkowo posłużyć do aktywizacji prosumentów oraz stworzyć lokalny rynek energii dzięki powołaniu spółdzielni energetycznej.

Lista Rankingowa w ramach selekcji Wniosków z sierpnia 2021 r.  Link tutaj

Lista Rankingowa w ramach oceny Wyników Prac Etapu I z kwietnia 2022 r.  Link tutaj
w ramach Przedsięwzięcia: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Materiały i dokumentacja dla przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Link tutaj

Wiecej szczegółów dotyczących projektu oraz wypowiedzi przedstawicieli firm konsorcjum znajdą Państwo w materiale filmowym .  Link tutaj

 

Innowacyjne ciepłownictwo na dobrej drodze do zeroemisyjności

cIEKAWY ARTYKUŁ  O W/W TYTULE ZAMIESZCZONY NA STRONIE INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ NA TEMAT PRZYSZŁOSCI POLSKIEGO CIEPŁOWNICTWA . lINK TUTAJ

 

 

 

Przedsięwzięcie „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Końskie o wartości 1 043 403,09 MLN PLN zrealizowane przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW”

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

 

 

 

Artykuły