Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Niniejszym przesyłam do Państwa informację w zakresie polityki ochrony danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi.  

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. w świetle prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskujemy w niezbędnym zakresie, wynikającym z przepisów prawa – prawo energetyczne  w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: prawo energetyczne U.2018.0.755 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w związku z treścią  art. 6 ust. 1. RODO, Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy PEC Końskie.  
 • wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np:

 wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania w terminie i formie przewidzianych przepisami;

 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonywania obowiązków;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy;

  

Które dane należy nam podać, które dane Państwa posiadamy?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu (wniosku). Dane niezbędne dla PEC Końskich sp.  z o.o. w celu zawarcia Umowy to:

 

 1. Imię i Nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. PESEL;
 4. Tytuł prawny do nieruchomości do której ma zostać dostarczone ciepło lub energia elektryczna

W czasie zawarcia umowy, dla ułatwienia współpracy, możemy uzyskać inne Państwa dane -  jeśli wyrazicie Państwo zgodę  np. numer telefonu kontaktowego, adres e mail do kontaktu.  

Przysługujące Państwu uprawnienia:

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • sprostowanie, poprawienie danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, o ich kopię);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek bezpośrednio w siedzibie PEC w Końskich,  lub drogą  pocztową.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PEC Końskie sp. z o.o.  narusza przepisy prawa.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Naszego przedsiębiorstwa www.zec-konskie.pl z zakładce RODO.

Kontakt i informacje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

adres do doręczeń:

ul. Armii Krajowej 5,26-200 Końskie

adres email do kontaktu:

rafal.wojakowski@zec-konskie.pl